BASF Creator Space

Artık kazanılmış zamanlarımızın birazını, Antik Yunan’ daki “Boş Zaman” kavramına yaklaştırsak mı?

“Antik Yunan’ da boş zaman, iyilik, güzellik, hakikat ve bilgi gibi dünyanın üstün değerleriyle uğraşmak, bunlar üzerine düşünmek olarak anılmıştır. Bu düşünceye göre, boş zaman, bir şey yapılmayan zaman değildi. Aksine, seçkinlik, derin düşünme, estetik hazlar ve beğeni oluşturma zamanıydı. Boş zaman bir ölçüde ruhun arındırılması, derin düşünümsellik yüklü bir zaman olarak görülüyordu. Boş zaman bu yüzden iş/çalışmayla ilişkilendirilmekten uzak idi.” – Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi

#

Bazılarımız o kadar şanssız ki…

Dünyayı, gittikçe daha da yaşanmaz hale sokuyoruz… Kimilerimiz yaşadığımız yeri ne kadar tahrip ettiğimizin henüz tam anlamıyla farkında değil. Diğer yandan bazılarımız da o kadar şanssız ki, çözüm üretmeyi denemeye bile mecalleri yok. Nehri kurumuş bir halk hangi suyu temizlebilir ki!

#

Çözüm bilimde değil, herkesin katılmasında!

“Creator Space™ kimyanın çözümler yaratacağına inandığımız; şehir hayatı, gıda, akıllı enerji gibi bir çok alanı etkileyen global zorlukları ele alır.Bu zorluklar hakkında daha fazlasını öğrenebilir, deneyim ve fikirlerinizi söyleşilerde paylaşabilirsiniz.” – Creator Space

BASF Creator Space tartışmalarına katılan kişi sayısı şimdilerde (22 Ekim 2015) yaklaşık 10.900 kişiye ulaşmış. Bu 10.900 kişi ve diğer organizasyonlardaki insanlar ancak biz onlara katılmazsak nafile çabalamış olur. Belki uzmanlık ya da ilgi alanlarımız direkt olarak bir işe yaramayacak gibi gözükebilir. Lütfen buna aldanmayın, bir çok disiplinden bakış açısı ve çaba gerekiyor dünyamızı kurtarmak için. Şöyle düşünelim; yere pet şişe atıldığında ne kadar sürede doğada yok olduğunu bir bilim adamı açıklarken, bu yok olma gerçekleşene kadar hayvanlara nasıl zarar verdiğini hayvanseverler açıklayacaktır. Diğer yandan bir reklamcı yere çöp atılmaması için teşvik edici kampanya düzenleyebilir ve en önemlisi tartışılan global bir sorun hakkında ne kadar çok kişinin bilgisi olursa o kadar verimli ve hızlı uygulanır çözüm. Yani hiç bir fikir ortaya atmasak bile var olan fikir ve çözümleri takip etmeliyiz ki işi yarasınlar.

BASF Creator Space’ de tartışılan başlıklar: 

Temiz su kaynağını nasıl sağlayabiliriz?

Temiz ve yenilenebilir kaynaklardan nasıl daha fazla enerji üretebiliriz?

Gıda kaybını nasıl önleyebiliriz?

Şehirde mobiliteyi çevreye zarar vermeden nasıl geliştirebiliriz?

Konut kalitemizi nasıl geliştirebiliriz?

Enerji tüketimini nasıl azaltabiliriz?

Enerji depolamayı nasıl geliştirebiliriz?

Herkes için besleyici gıdayı nasıl sağlayabiliriz?

Gıda üretiminde verimliliği nasıl geliştirebiliriz?

Atık yönetimini nasıl geliştirebiliz?

creator-space.basf.com