Köprü Yapan 3D Yazıcı

Bu 3 boyutlu yazıcı diğerlerinden, çalışmak için kapalı bir kutuya ihtiyaç duymaması özelliğiyle ayrılıyor. Gerçek, kullanılabilir köprüleri planlanan yerlerinde inşa ediyor. 2015′ in Eylül ayından itibaren böyle gerçek, kullanılabilir bir köprünün bu şekilde inşasına şahit olabilirsiniz. Köprünün inşa edileceği yer henüz açıklanmamış. 

Projenin Ortakları:

MX3D, Autodesk, Heijmans, Air Liquide

Projenin Sponsorları:

ABB robotics, STV, Delcam, Within, Lenovo

Projenin Kamusal Ortakları:

TU Delft, AMS, Amsterdam City Council.

 mx3d.com